GL300
3,300.00 Kč 3,300.00 Kč 3300.0 CZK
FMB020
1,800.00 Kč 1,800.00 Kč 1800.0 CZK
FMB140 - Advanced
6,100.00 Kč 6,100.00 Kč 6100.0 CZK
GPS device with integrated ALL-CAN300 module
FM3001
2,200.00 Kč 2,200.00 Kč 2200.0 CZK
GPS to OBD socket, with reading CAN data
FMB1xx power cable
150.00 Kč 150.00 Kč 150.0 CZK
6x2 pin connector
FM1000
800.00 Kč 800.00 Kč 800.0 CZK
GPS to OBD Sockets
GH5200
2,900.00 Kč 2,900.00 Kč 2900.0 CZK
Small portable GPS device with the possibility of calling
Dallas chip iButton
100.00 Kč 100.00 Kč 100.0 CZK
For identification
Dallas iButton reader
300.00 Kč 300.00 Kč 300.0 CZK
For identification
FMB964
1,450.00 Kč 1,450.00 Kč 1450.0 CZK
Special GPS device with a large-capacity backup battery
ALL-CAN300 FMB
3,840.00 Kč 3,840.00 Kč 3840.0 CZK
Module for reading data from the CAN bus
GL300A
4,700.00 Kč 4,700.00 Kč 4700.0 CZK
Device with a large capacity battery
RFID reader
1,000.00 Kč 1,000.00 Kč 1000.0 CZK
125 kHz
RFID card
100.00 Kč 100.00 Kč 100.0 CZK
125 kHz
BLE PUCK MAG
1,300.00 Kč 1,300.00 Kč 1300.0 CZK
Bluetooth magnetic sensor
BLE PUCK MOV
1,450.00 Kč 1,450.00 Kč 1450.0 CZK
Bluetooth movement sensor
BLE PUCK T
1,300.00 Kč 1,300.00 Kč 1300.0 CZK
Bluetooth temperature sensor
BLE PUCK ID
1,250.00 Kč 1,250.00 Kč 1250.0 CZK
Bluetooth senzor ID
BLE SLIM ID
980.00 Kč 980.00 Kč 980.0 CZK
Bluetooth card ID
BLE COIN MAG
1,040.00 Kč 1,040.00 Kč 1040.0 CZK
Bluetooth magnetic sensor